Plantarea pomilor fructiferi – lucrari premergatoare

Săpatul gropilor care premerge plantatul propriu-zis se efectuează în mod diferit în funcție de tipul de livadă și de lucrările anterioare de pregătire.

*Pentru livezile intensive și superintensive care se înființează în terenuri desfundate pe întreaga suprafață, gropile se sapă în preajma plantatului și de dimensiuni care să permită amplasarea rădăcinilor pomilor la adâncimea și în poziția normală de creștere. În mod obișnuit se folosesc gropi de 40 x 40 cm în care rădăcinile pomilor- vergi au suficient spațiu. La săparea acestor gropi se mențin bine fixați țărușii din capetele de rânduri, ceea ce va permite așezarea așezarea din nou a sârmelor folosite la pichetaj pentru a regăsi centrul gropilor în momentul plantatului propriu-zis. Săpatul gropilor se face mecanizat, cu burghie sau manual.

Pentru gospodării, pe parcele mici, unde desfundatul mecanic nu este posibil, se sapă gropi de dimensiuni mari cu scopul de a mobiliza terenul la mare adâncime măcar în jurul pomilor. Datorită climei noastre, plantatul pomilor are loc în majoritatea cazurilor la sfârșitul lunii octombrie și  până la survenirea înghețului la sol, gropile trebuie săpate în timpul verii, aproximativ în august. Pentru plantările de primăvară, gropile se sapă toamna sau în ferestrele iernii,iar pentru cele de toamnă gropile se efectuează cu 3-4 săptămâni înainte de plantare .

* În cazul gropilor săpate în teren nedesfundat pământul scos din prima jumătate a gropii va fi așezat sub formă de musuroi strâns pe una dintre laturi. Pământul din jumătatea inferioară a gropii va fi așezat pe latura opusă, tot sub formă de mușuroi.

*În cazul că terenul nedesfundat este în pantă, așa cu există adesea în zonele deluroase, tehnica de săpare este următoarea:

– se taie iarba cu un strat de pământ sub formă de brazde de țelină (glii) și se clădesc în aval (1);
– se scoate un strat de pământ pe adâncime de o cazma și se așează mușuroi, în amonte (2);
– se mai sapă pământul din groapă pe o adâncime de o cazma și i se dă poziție orizontală sau chiar o mică înclinare în contrapantă (3);
– în vederea plantării, se introduce în groapă stratul de pământ scos de la suprafață dându-i o grosime uniformă (4);
– se așează brazdele de țelină pe taluzul format în aval astfel că prin înierbare se împiedică eroziunea (5).