Ingrijirea pomilor fructiferi in primul an dupa plantare

În primul an după plantare, prin lucrările de îngrijire se urmărește asigurarea prinderii pomilor și obținerea unor creșteri viguroase, menținerea sănătății pomilor și se face instalarea mijloacelor de susținere.

* Una din primele lucrări tăierea vergii la înălțimea de proiectare a coroanei. Ea se efectuează primăvara înainte de pornirea pomilor în vegetație atât în cazul plantări de toamnă cât și în cazul plantării de primăvară. Prin această lucrare se reduce partea supraterană a pomului corespunzător sistemului radicular care a fost micșorat cu ocazia scoaterii pomilor din pepinieră. Echilibrarea volumului creșterilor cu  capacitatea de absorbție a rădăcinilor contribuie la sporirea procentului de prindere la plantare. Această lucrare mai contribuie și la formarea coroanelor pomilor, așa cum se va vedea în capitolul,, lucrări de formare”.

* Principala cauză care micșorează procentul de prindere la plantare este lipsa de apă din sol. Ca urmare, începând de primăvara și în tot cursul verii, terenul trebuie lucrat superficial pentru a se distruge crusta și buruienile, ceea ce micșorează evaporarea apei din sol, păstrând la nivelul rădăcinilor umiditatea necesară. Sunt necesare 4-6 asemenea lucrări de afânare superficiale.

*În jurul pomilor, îndată ce solul se zvântă primăvara, trebuie împrăștiat mușuroiul făcut din toamnă, apoi solul se mulcește. Aceasta înseamnă că pe o suprafață mai mare decât dimensiunile gropilor se așează un strat de paie, frunze, bălegar păios sau ros, în grosime de 8-10 cm.

*Dacă în urma acestor măsuri apa din sol este totuși insuficientă înainte ca pomii să dea semne de ofilire, este necesară o udare cu apă multă, ca să pătrundă adânc în sol.

* Alte lucrări de îngrijire în anul 1 după plantare mai sunt: alegerea lăstarilor pentru formarea coroanei și înlăturarea celor de pe trunchi prin tăiere la inel, pe măsură ce apar, însă cel mai târziu în cursul lunii iulie.

*În tot cursul vegetației se efectuează, la avertizare, tratamente împotriva bolilor și dăunătorilor pentru menținerea frunzișului în perfectă stare de sănătate.

*În livezile intensive și superintensive se instalează spalierul care va susține pomii. Acesta este alcătuit din stâlpi de beton tip,, spalier” de 2,50 m înălțime pe care se întind 3 sârme de 2,5 mm diametru. Stâlpii mijlocași sunt distanțați la 15-20 m, așzați în poziție verticală fiind introduși în sol la 50 cm. Stâlpii fruntași sunt așezați în poziție oblică la 65 ° fiind introduși în sol 60 cm.

*Către sfârșitul primului an de vegetație, toamna, cu 2-3 săptămâni înainte de căderea frunzelor (când frunzele încep să se îngălbenească), se ară solul livezii la 15-18 cm adâncime. Cu aceasta ocazie mulciul este adunat din jurul pomilor și introdus sub brazdă cu scopul de a mări cantitatea de substanță organica din sol.

* În livezile neîmprejmuite îngrijirile din primul an de vegetație se încheie cu protejarea pomilor cu materiale de protecție împotriva rozătoarelor.